informatieplicht bij verkoop woning – beter niets verzwijgen

Servicekosten appartement hoger dan aangegeven

In deze zaak stond de koop van een appartement centraal. Als eigenaar van een appartement word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE) en dat betekent dat je ook verplicht bent om servicekosten te betalen.

In de verkoopbrochure en advertentie waarin het appartement werd aangeprezen, was opgenomen dat de servicekosten €154,48 per maand bedroegen. Ook in het koopcontract dat opgesteld werd, stond datzelfde bedrag vermeld. Bij het passeren van de akte van levering bleek echter dat de kosten ineens €193,79 waren geworden.

De koper was niet blij maar de verkoper was van mening dat hem niets te verwijten viel. Tenslotte waren ook alle financiële overzichten, waaronder de begroting van de VvE, als bijlage bij het koopcontract opgenomen. Uit de begroting had de koper kunnen concluderen dat de servicekosten hoger lagen dan was aangegeven.

Rechter oordeelt dat de koopsom naar beneden bijgesteld moet worden

In de rechtszaak eiste de koper niet dat de koop ontbonden werd. Kennelijk wilde hij toch graag daar wonen. Zijn eis was dan ook dat hij een vergoeding zou ontvangen vanwege het financiële nadeel dat hij leed doordat iedere maand 25% meer moest betalen dan gedacht.

De rechters geven de koper (deels) gelijk en besluiten dat de koopsom verlaagd moet worden. De koper hoeft geen €320.000,- te betalen, maar €7.500,- minder. Een korting dus van net geen 2,5%.

Advies

Als ik een advies mag geven dan raad ik verkopers aan om altijd de correcte servicekosten door te geven. Vraag het desnoods nog even na bij de Vereniging van Eigenaars.

En een tip voor verkopend makelaars: check of in jouw bemiddelingsopdracht duidelijk vastligt dat jij niet aansprakelijk bent voor de schade die de verkoper lijdt als de verkoper jou niet de juiste informatie heeft verstrekt. Want met één mail aan de beheerder van de VvE kun je het juiste bedrag te weten komen. Als je dat niet doet en de verkoper vergist zich, kan een schadeclaim van (in casu) €7.500,- zomaar ineens jouw kant op komen.        

bron: de telegraaf