gefinancierde rechtsbijstand

gefinancierde rechtsbijstand

 

Bij gefinancierde rechtsbijstand vergoedt de overheid een deel van de kosten van uw advocaat. Hier leest u hoe u die kunt aanvragen.

Wat is gefinancierde rechtsbijstand?

Gefinancierde rechtsbijstand is rechtshulp van een advocaat die deels door de overheid wordt betaald. Ook de kosten van een mediator kunnen worden vergoedt.
U betaalt altijd een eigen bijdrage, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Lees hier hoe u via Advocaten.nl kunt beschikken over een pro Deo advocaat.

De aanvraag gefinancierde rechtsbijstand of mediation

Uw advocaat stelt samen met u een aanvraag op voor gefinancierde rechtsbijstand of mediation. Uw aanvraag wordt vervolgens ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad bepaalt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand of gefinancierde mediation. De beslissing heet een “toevoeging”.

De Raad beslist aan de hand van de gegevens over uw inkomen en vermogen en de inhoudelijke gegevens over uw zaak. De gegevens over uw inkomen en vermogen krijgt de Raad via de Belastingdienst. U hoeft dus aan de advocaat die gegevens niet te verschaffen. Lees hier hoe u via Advocaten.nl kunt beschikken over een pro Deo advocaat.

Welke gegevens dient u te verstrekken?

Voor de aanvraag zijn de volgende gegevens nodig.
– uw naam, adres en woonplaats
– geboortedatum en burgerservice nummer (BSN)
– een omschrijving van het geschil

Uitgebreide informatie over gefinancierde rechtsbijstand en mediation, aanvraagprocedures en voorwaarden is te vinden u op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.

De voorwaarden voor gefinancierde rechtsbijstand of mediation leest u hier.

De Raad voor Rechtsbijstand oordeelt eerst of er voldoende reden is om een advocaat of mediator in te schakelen. In veel gevallen is dat immers niet nodig, en in veel gevallen is dat ook niet zinvol. Daarnaast zijn er inkomensafhankelijke voorwaarden.

  • Het moet gaan om een probleem dat u zelf niet kunt oplossen. De Raad voor Rechtsbijstand oordeelt dat rechtsbijstand of mediation noodzakelijk is.
  • Het moet gaan om een zaak van uzelf of uw minderjarige kind.
  • Het moet gaan om een belang of zaak waar een Nederlandse rechter over moet beslissen. Het Nederlands recht moet van toepassing zijn. Als u in het buitenland bent betrokken bij een rechtszaak, moet u gebruik maken van de voorzieningen daar.
  • Problemen die te maken hebben met uw bedrijf komen niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.
  • De zaak mag niet gaan over een te klein financieel belang. Om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen, moet er een financieel belang zijn van minimaal 180 euro of 90 euro bij een subsidie voor een klein advies: de lichte adviestoevoeging. Uitgebreide informatie over gefinancierde rechtsbijstand en mediation, aanvraagprocedures en voorwaarden is te vinden u op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand.