rechtsvorm van een onderneming

De rechtsvorm van een onderneming

De rechtsvorm van een onderneming is de juridische vorm die de onderneming heeft.
De meeste bedrijven worden in de vorm van een eenmanszaak gedreven. De eigenaar is ook de bestuurder en eigenaar van het vermogen van de onderneming. Winst en verlies van de onderneming is gelijk aan de winst of het verlies van de ondernemer. Bij andere rechtsvormen is ondernemingsvermogen min of meer afgescheiden van de ondernemer. Lees hier meer over de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (vof) en maatschap, de commanditaire vennootschap, of de besloten vennootschap en de Engelse Limited (Ltd.).

Bij de start van een onderneming moet de ondernemer enkele keuzen maken die van belang zijn voor de keuze van de rechtsvorm.

  • Bij een BV of NV dient de oprichter kapitaal te storten bij oprichting.
  • Bij rechtspersonen zijn de kosten van oprichting aanzienlijk (notariskosten)
  • De zeggenschap in de onderneming kan gedetailleerd worden geregeld
  • Bij sommige rechtsvormen moet jaarlijks financiële verslagen worden gepubliceerd
  • Fiscale aspecten spelen een rol. Bij rechtspersonen kan men in bepaalde mate de belasting spreiden.
  • De aansprakelijkheid voor schulden van de onderneming. Bij de personenvennootschappen is de ondernemer volledig aansprakelijk met zijn privévermogen. Bij rechtspersonen kan men de aansprakelijkheid van bestuurders en eigenaren beperken
  • De mogelijkheid van winstuitkering kan een rol spelen. Een stichting of een vereniging keren.

Meer informatie over de eenvoudige rechtsvormen zoals de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (vof) en maatschap, de commanditaire vennootschap, of de besloten vennootschap.