Engelse Limited (Ltd.)

De Engelse Limited (Ltd.)

   

Steeds meer ondernemers kiezen tegenwoordig voor de Engelse Limited (Ltd.) als rechtsvorm voor hun onderneming. De Ltd. lijkt sterk op de Nederlandse Besloten Vennootschap (BV); bij beide rechtsvormen is er sprake van een afgescheiden vermogen, waardoor de ondernemer niet persoonlijk aansprakelijk is voor schulden van de onderneming.  Het voordeel van de Ltd. is dat het oprichten snel en gemakkelijk is en er geen startkapitaal vereist is. Belastingstechnisch bestaat er vrijwel geen verschil tussen een in Nederland gevestigde Ltd. en een BV.

Oprichting

Om een Ltd. op te richten is enkel inschrijving van de onderneming bij de Engelse Kamer van Koophandel (Companies House) noodzakelijk. Dit duurt maximaal twee werkdagen. Vervolgens moet de onderneming, als deze in Nederland actief is, ook in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Voor de oprichting is geen notariële akte vereist en er hoeft geen justitieel toestemmings- en antecedentonderzoek te worden verricht.    

Aansprakelijkheid

Net als bij de BV is bij de Ltd. de ondernemer zelf niet aansprakelijk voor schulden voor de onderneming. Enkel zijn investering in de onderneming loopt risico. Een bestuurder van de Ltd. is alleen persoonlijk aansprakelijk wanneer hem  “onbehoorlijk bestuur”  verweten kan worden. Zo zal een bestuurder die verplichtingen namens de Ltd. aangaat, waarvan duidelijk is dat de Ltd. deze nooit kan nakomen, persoonlijk aangesproken kunnen worden.    

Organisatie

Een Ltd. kan een onbeperkt aantal directeuren hebben, maar heeft er minimaal één nodig. De directeuren kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen zijn. Een secretaris is niet verplicht, maar komt goed van pas om de administratie van de Ltd. op orde te houden. Als er geen secretaris wordt aangesteld, moet minimaal één van de directeurs een natuurlijke persoon zijn.
Voor statutenwijziging, aandelenoverdracht en het wijzigen van bestuursbevoegdheden  is geen notariële akte vereist.  Een onderhandse akte, die makkelijk en goedkoop opgesteld kan worden, volstaat.    

Publicatieplicht

Nadat de Ltd. in Engeland ingeschreven is, moeten elk jaar de jaarstukken naar Engels recht gedeponeerd worden bij het Companies House. Hierbij kan worden volstaan met het indienen van een verkorte jaarbalans (Annual Accounts). Dit exemplaar moet ook bij de Nederlandse Kamer van Koophandel gedeponeerd worden.