overeenkomsten en algemene voorwaarden

Een duidelijke overeenkomst is goud waard

In Nederlands is een mondelinge afspraak net zo geldig als een schriftelijk contract. Overeenkomsten zijn “vormvrij”. De wet verplicht dus niet om afspraken vast te leggen op papier. Het is alleen minder gemakkelijk te bewijzen. Zakelijke afspraken kan men dus beter schriftelijk vastleggen. Bij twijfel of bij onenigheid kan men in het contract lezen wat de rechten en plichten zijn. Laat vooraf uw overeenkomst controleren door een advocaat. Nog beter is het om vooraf een jurist te raadplegen.

In Nederlands geldt ook “contractvrijheid”. Dat betekent dat partijen in het handelsverkeer zelf de inhoud van hun contract bepalen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in het familierecht of arbeidsrecht.  De wet geeft slechts enkele beperkingen, bijvoorbeeld het mag niet in strijd zijn met de wet.

Meer in formatie over contracten ….

Omdat er dus weinig beperkingen zijn in vorm en inhoud, is het goed om vooraf na te denken over de inhoud van het contract, voor dat men deze sluit. Dit  is belangrijk omdat  in de praktijk blijkt dat – zelfs indien alles in detail omschreven –  de ene partij vaak iets anders er in kan lezen dan de andere partij. Een heldere en duidelijke formulering is dus belangrijk om dat te voorkomen.

De meeste problemen tussen partijen ontstaan bij de uitvoering, bij opzeggen en ontbinding of bij het afdwingen van de overeenkomst ontstaan vaak problemen.  Er is dan meningsverschil over de inhoud van een regel of een bepaling. Maar soms kan het zijn dat de omstandigheden inmiddels drastisch zijn gewijzigd, of dat zich een situatie voordoet die partijen niet hebben voorzien. Soms is er sprake van overmacht.

Lees hier waar u op moet letten bij het afsluiten van een overeenkomst. De informatie geldt zowel voor handelscontracten, aanneemovereenkomsten, auteursrechtlicenties als bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten. Lees hier ook wat u kunt doen als een partij zijn verplichtingen niet nakomt of wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.

Algemene voorwaarden

Voor regelmatig terugkerende overeenkomsten maakt men gebruik van algemene voorwaarden. Het opstellen, het gebruik en controle van algemene voorwaarden is zeer belangrijk bij het sluiten van overeenkomsten. Lees meer ….