formulier procesbijstand voor particulieren

Naar het formulier

Met enkele muisklikken bent u verzekerd van procesbijstand. Hoe werkt het?

  1. U beschrijft via het intakeformulier duidelijk uw probleem of situatie.
  2. Check of u in aanmerking komt voor pro Deo rechtshulp
  3. Documenten kunt u uploaden of per gewone post of fax toezenden.
  4. U ontvangt gratis een ad-hoc advies over uw situatie.
  5. U ontvangt daarna een overzicht van de geschatte kosten.
  6. U maakt kennis met uw advocaat, persoonlijk of per telefoon
  7. Daarna bepaalt u of u de procesbijstand aanvaardt.
  8. Na bevestiging gaat advocaten.nl voor u aan de slag
   • * verplicht invullen
   •   Ik ben opgeroepen om te verschijnen voor een instantie
      Ik wil in bezwaar of hoger beroep van een uitspraak
      Ik wil zelf een procedure aanvangen
   • Indien u een geschil aanhangig wil maken voor een gerecht,
    dient u eerst een gratis procesadvies te vragen via Advocaten.nl

    Klik hier voor het formulier
   •   ja
      nee
   • U kunt deze ook zenden aan Advocaten.nl,
    Postbus 45 3755ZG Eemnes
    of faxen naar 08 4836 4005
   • Check hier of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp
   • De gegevens nr 11 t \ m nr 16 zijn noodzakelijk om
    pro Deo rechtshulp aan te vragen
   •   man
      vrouw
   •   ja
      nee
   • De velden 17 t/m 21 alleen invullen indien
    u samenwoont met een partner
   •   man
      vrouw
   • uw adresgegevens
   •   ja
      nee
   •   ja
      nee
   •   ja
      nee