lichte advies toevoeging (LAT)

LAT (lichte advies toevoeging)
U hebt geen geld voor een advocaat, maar u wil toch een degelijk advies ontvangen. Uw advocaat doet dat niet kosteloos. Maar voor een tal van problemen kan de advocaat voor u aan de slag zonder dat het u veel kost. De overheid verstrekt subsidie.

NB: het is geen gratis juridisch advies. U betaalt eenmalig een bedrag van € 89. Nadat de betaling is ontvangen gaat de advocaat meteen voor u aan de slag. (U betaalt € 89 indien uw inkomen lager is dan € 22.800. Verdient u meer dan € 44.000 dan bestaat er geen recht op gefinancierde rechtshulp.) Lees hier of u in aanmerking komt voor deze rechtshulp.

Een adviestoevoeging vraagt u aan via dit formulier.

Voor welke vragen of geschillen?
Voor de volgende rechtsproblemen kan een pro Deo advies worden verleend. Dit zijn slechts voorbeelden ter illustratie. Uw advocaat informeert u of een lichte adviestoevoeging mogelijk is. U kunt ook eerst een gratis juridisch advies vragen aan Advocaten.nl via dit formulier.

Huurrecht
Een verzoek bij de huurcommissie;

Faillissementsrecht
Het aanvragen van het eigen faillissement (niet zijnde een bedrijfsmatig geschil)

Strafzaken

 • Een gratieverzoek waarbij geen sprake is van juridische complexiteit
 • Verzoek om plaatsing/overplaatsing in penitentiaire inrichting;
 • Schorsing detentie
 • Voor de volgende rechtsproblemen kan een lichte adviestoevoeging worden aangevraagd, De lichte adviestoevoeging kan op verzoek worden omgezet naar een reguliere toevoeging:

Arbeidsrecht
Uitgebreid advies over een loonvordering of eindafrekening;

Ambtenarenrecht en overig bestuursrecht

 • Indienen van een zienswijze in een bestuursrechtelijke voornemensprocedure ex art. 4:7 Awb;
 • Klachtenprocedure wanneer het Juridisch Loket vertegenwoordiging noodzakelijk acht;
 • Advies over het instellen van bezwaar in het kader van de studiefinanciering;
 • Direct beroep bij het niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (per 1 oktober 2009);

Sociale verzekering/voorziening
Indienen herzieningsverzoek (herhaalde aanvraag) in het bestuursrecht;

Klacht over advocaat
Advies inzake klacht over een advocaat inclusief de procedure bij de geschillencommissie advocatuur;

Belastingrecht

 • Bezwaar in het belastingrecht indien dit ziet op de diverse toeslagen, terwijl dit veroorzaakt is door verblijfsvergunningproblematiek;
 • Bezwaar tegen besluiten tot terugvordering waarbij de voorlopige teruggave verrekend wordt, tenzij dit feitelijk of rekenkundig van aard is;

Verbintenissenrecht
Aansprakelijkstelling bij onrechtmatige daad/ingebrekestelling niet nakomen overeenkomst. Specifiek: problemen rondom energienota’s, eindafrekening van nutsbedrijven en afsluiting energie/internet. Bij dreigende afsluiting een LAT voor een schuldregeling.

Personen- en familierecht

 • Alimentatieberekeningen indien eerder al een alimentatieplicht is opgelegd en deze gewijzigd moet worden;
 • Gemotiveerd verzoek om aanpassing van de beslagvrije voet;

Strafzaken
Kantonstrafzaken, waarbij de strafzaak is ontstaan door een achterliggend geschil. Geen bijstand ter zitting maar oplossing van achterliggende problematiek.

Financieel belang
Voor alle adviezen geldt dat het financiële belang meer dan € 400 dient te bedragen. Is uw belang minder dan kunt u nog altijd een gratis juridisch advies vragen via dit formulier

Ga direct naar het formulier