de arbeidsovereenkomst – informatie voor werkgevers

arbeidsovereenkomst

 

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever, waarbij de werknemer in dienst van de werkgever persoonlijke arbeid verricht tegen betaling van loon door de werkgever. De arbeidsovereenkomst kan net als iedere andere overeenkomst zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. Een schriftelijke overeenkomst levert in geval van een geschil natuurlijk beter bewijs op. Een concurrentiebeding kan echter enkel schriftelijk geldig tot stand komen. Meer ….

Hier vindt de werkgever alle informatie over de arbeidsovereenkomst. Van de vereisten voor het bestaan van de overeenkomst, het begin en het einde van de overeenkomst, maar ook de wettelijke beperkingen en mogelijkheden die niet in de wet zijn geregeld. Een advocaat kan u helpen bij het opstellen van standaard arbeidsovereenkomsten, maar ook arbeidsreglementen en bijzondere overeenkomsten, zoals autoreglementen en studieovereenkomsten. Over de doorwerking van en CAO in de overeenkomst, maar ook over de werking van het concurrentiebeding kan de advocaat u nuttige informatie verschaffen.
Lees verder ……