faillissement van bedrijven

Ondernemers die in ernstige financiële moeilijkheden komen staan voor een opeenstapeling van problemen. De bank zegt het krediet op, er is stevige concurrentie, en de markt is klein. Schuldeisers dreigen met een faillissement of incassomaatregelen. Leveranciers eisen betaling alvorens zij weer leveren. Het personeel is onrustig en dreigen op te stappen. Als ook de fiscus op betaling aandringt wordt het moeilijk voor de ondernemer.

Wat kan de ondernemer doen? Is een faillissement nog te voorkomen? Is het bedrijf nog te redden? Kan hij nog maatregelen nemen om zijn eigen positie te beschermen? Kan hij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld door de schuldeisers? Lees hier meer over antwoord op deze vragen. Lees ook hoe een advocaat u kan helpen bij het hoofd bieden van dergelijke problemen of het voorkomen van een faillissement. Gespecialiseerde advocaten van advocaten.nl kunnen u direct adviseren en bijstaan in rechte.
Lees hier meer over het oplossen van deze problemen.

Voor meer informatie over de voorwaarden, begin en einde van een faillissement lees u hier.

Zoekt u direct hulp bij faillissement, beslag en incasso, stel dan een vraag of dien een rechtshulpverzoek in via dit formulier. U krijgt antwoord van een advocaat.