de commanditaire vennootschap

commanditaire vennootschap

   

Voor ondernemers die een VOF willen beginnen, maar weinig startkapitaal hebben, kan het interessant zijn om een commanditaire vennootschap op te richten. Bij deze rechtsvorm zijn er twee soorten vennoten: de beherende en de stille vennoten. De stille vennoten brengen enkel kapitaal in en bemoeien zich niet met het beheer en de leiding van het bedrijf. Zij zijn, in tegenstelling tot de beherende vennoten, niet persoonlijk aansprakelijk voor schulden van de cv. De cv bezit, net als de VOF, geen rechtspersoonlijkheid.

Oprichting van de cv

Inschrijving van de cv in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is vereist voor de oprichting van de cv. Hierbij moeten de persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats) van de beherende vennoten worden opgegeven. Van de stille vennoten hoeft er alleen vermeld te worden hoeveel het er zijn, en wat ze inbrengen.

Het cv-contract

Een vennootschapscontract is geen vereiste voor de oprichting van een cv. Het is echter in de meeste gevallen wel aan te raden om de afspraken schriftelijk vast te leggen. Hierdoor kan er achteraf geen discussie ontstaan over de gemaakte afspraken. In het contract staan afspraken over bijvoorbeeld: de duur van de overeenkomst, de namen en inbreng van de beherende en stille vennoten, de vertegenwoordigings-bevoegdheid, en de verdeling van winst en verlies.

Vertegenwoordiging

Bij het rechtsoptreden van de cv spelen alleen de beherende vennoten een rol. Kent de commanditaire vennootschap twee of meer beherende vennoten, dan worden deze verondersteld vertegenwoordigings-bevoegd te zijn. Een beperking of uitsluiting van de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft pas werking als deze in het Handelsregister is ingeschreven. Kent de cv slechts één beherend vennoot, dan is deze in beginsel bevoegd iedere rechtshandeling in naam van de cv aan te gaan.

Aansprakelijkheid

De beherend vennoot is persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de cv. De stille vennoot is alleen aansprakelijk voor het vermogen dat hij heeft ingebracht. De stille vennoot is echter ook met zijn privévermogen aansprakelijk als hij zich gedraagt als een beherend vennoot. Hiervan is sprake als hij de cv naar buiten toe vertegenwoordigt.