Geen loondoorbetaling en terugvordering van reeds betaald ziekengeld

Werkgever mag loondoorbetaling aan zijn werknemer tijdens ziekte stoppen, wanneer deze werknemer gedurende een bepaalde tijd bepaalde verplichtingen niet nakomt. Die verplichtingen houden verband met de medewerking aan het herstel van de werknemer en zijn re-integratie. Werkt een werknemer daar niet aan mee, dan kan de werkgever het loon opschorten of geheel inhouden.

Werkgever mag dat niet wanneer de werknemer slechts éénmalig niet verschijnt bij de bedrijfsarts. Dit is een voorbeeld, maar men mag aannemen dat dit ook voor andere verplichtingen geldt.

Volgens het gerechtshof Amsterdam, die hierover moest oordelen in een geschil tussen werknemer en werkgever,is loonstop pas gerechtvaardigd indien de werknemer “gedurende zekere tijd”, dus meerdere malen, verstek laat gaan bij de re-integratie inspanning. Een enkele keer niet naar de bedrijfsarts rechtvaardigt dus niet de stopzetting van het loon.

Lees verder op Hof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2016:1172 en artikel 7:629 lid 3 BW.

In een geval waarover de kantonrechter in Den Haag op 29 juni 2016 moest oordelen (zaaknummer 4802198)  ging het om een voortdurend niet voldoen aan de re-integratie. Hoewel was vastgesteld dat de werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt was, meende de kantonrechter dat de werknemer de verplichting van &:629 lid 3 BW niet na kwam. en zelfs zodanig niet nakwam, dat de werknemer ook werd veroordeeld om het reeds ontvangen ziekengeld vanaf de eerste ziektedatum terug te betalen aan de werkgever.

Wat was het geval? Naast een reële arbeidsongeschiktheid, was er ook sprake van een arbeidsconflict tussen de werkgever en werknemer. Een mediationtraject ging derhalve vooraf aan de re-integratie. Zowel de mediation als de re-integratie werden volgens de werkgever door de werknemer gefrustreerd, nu de werkgever stelde, en met succes, dat de werknemer allerlei activiteiten ontplooide, die niet met haar ziekte herstel of re-integratie van dien hadden. De werknemer werd veroordeeld alle reeds betaalde ziekengeld betalingen, met rente, terug te betalen aan de werkgever.

De werkgever had zich goed ingedekt door voldoende bewijzen aan te dragen voor deze nevenactiviteiten.

Hebt u als werkgever problemen of een conflict met een onwillige werknemer? Bel 0900-0600 of stel een vraag aan Advocaten.nl.