De rechtspositie van de ZZP’er nader belicht

Uit bovenstaande jurisprudentie kan worden opgemaakt dat ZZP’ers steeds meer op gelijke voet worden beschermd als werknemers. Voor een opdrachtgever verdient het dan ook aanbeveling om bij het contracteren van een ZZP’er eerst na te gaan hoeveel opdrachtgevers hij heeft, zodat hij bij beëindiging van de overeenkomst geen ontslagvergunning behoeft te vragen alsmede te controleren of de betreffende ZZP’er een adequate arbeidsongeschiktheid heeft afgesloten. Hiermee kan de opdrachtgever mogelijk in een vroeg stadium voorkomen dat hij jegens een ZZP’er dezelfde verplichtingen heeft als een werknemer.