Ontslag na twee jaar ziekte

In welke situaties kan dat? Als een werknemer langdurig ziek is, dan kan de werknemer na twee jaar ziekte in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Kan, want het UWV beoordeelt of de werkgever en de werknemer voldoende hebben gedaan voor de re-integratie van de werknemer. Dit wordt aangeduid met de poortwachtertoets. Daarbij wordt dan ook gekeken of de werkgever nog passende werkzaamheden heeft voor de werknemer en of de werkgever deze aan de werknemer heeft aangeboden. Als het UWV bij de poortwachtertoets oordeelt dat de werkgever voldoende heeft gedaan aan de re-integratie, dan houdt de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever na twee jaar op, komt de werknemer voor een uitkering in aanmerking en dan geldt er ook geen opzegverbod meer. Als de werkgever de poortwachtertoets positief heeft doorlopen en de werkgever en de werknemer zijn het er over eens dat de arbeidsovereenkomst niet kan worden voortgezet, dan kunnen zij deze in goed overleg beëindigen. Zij sluiten dan een overeenkomst waarin zij bevestigen dat zij in goed overleg uit elkaar gaan. Als de werknemer en de werkgever een beëindigingsovereenkomst hebben gesloten, dan hoeft de werkgever dus geen procedure meer te voeren bij het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen beëindigen met de langdurig zieke werknemer.