Lijfsdwang in een arbeidsrechtelijk geschil?

De werknemer kon ten aanzien van het concurrentiebeding in gijzeling worden gesteld voor maximaal één maand per overtreding, met een maximum van één jaar. Ten aanzien van het relatiebeding heeft de voorzieningenrechter de werkgever verlof gegeven om de gegeven veroordeling tot het verschaffen van namen van klanten met wie hij contact had gehad ten uitvoer te leggen bij lijfsdwang en de werknemer in gijzeling te doen stellen voor maximaal vierentwintig uur, voor elke drie dagen dat de werknemer de lijst met de namen van klanten niet zou vertrekken met een maximum van een jaar.

Ondanks het feit dat lijfsdwang of gijzeling een verstrekkend middel is om een veroordeling kracht bij te zetten, kan het belang van een werkgever zo groot zijn dat het ook in een arbeidsrechtelijk geschil een middel is om de werknemer te dwingen zich alsnog aan afspraken dan wel een rechterlijke uitspraak te houden.

juni 2012