Hoe ver gaat de verzekeringsplicht van een werkgever voor ongevallen van een werknemer?

Na deze uitspraken leek de deur geopend voor een nog verdergaande verzekeringsplicht van werkgevers voor bepaalde risico’s, die werknemers lopen tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden.

In november 2011 heeft de Hoge Raad echter een tweetal uitspraken gewezen, waarin een einde wordt gemaakt aan de steeds verdergaande uitbreiding van aansprakelijkheid van werkgevers voor schade die werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden hebben opgelopen wegens het ontbreken van een behoorlijke verzekering.

In de eerste zaak ging het om een werknemer die door een geweldsdelict tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in een tbs-instelling letstel had opgelopen. De Hoge Raad oordeelde dat de verzekeringsplicht van de werkgever beperkt dient te blijven tot de categorie van aan werknemers in de uitoefening van hun werkzaamheden overkomen verkeersongevallen. Bij deze beslissing werd door de Hoge Raad veel gewicht toegekend aan het feit dat een werkgever in de laatstgenoemde situatie slechts beperkte zeggenschap en invloed heeft op de werkzaamheden van een werknemer, in tegenstelling tot de arbeidsplaats zelf.