energiezuinige aanpassingen in een huurhuis verplicht?

Huurders hebben het recht op de installatie van isolatieglas in hun huurwoning, een stap die kan leiden tot zowel een hogere huurprijs als een verlaging van de energiekosten. Stichting !WONEN biedt ondersteuning bij de bemiddeling en eventuele juridische procedures. De Huurdersbond pleit voor gemakkelijkere toegang tot woningisolatie zonder huurverhoging en suggereert het bevriezen van de huur voor slecht geïsoleerde woningen als stimulans voor verduurzaming.

Een verhuurder is niet wettelijk verplicht om energiezuinige verbeteringen, zoals isolatie en dubbele beglazing, in een huurwoning te implementeren. De reden hiervoor is dat niet elke woning in Nederland verplicht is voorzien te zijn van isolatie of dubbel glas. Het gebrek hieraan wordt dus niet gezien als een onderhoudsgebrek van de woning.

Initiatief huurder voor energiezuinige maatregelen Indien u wenst dat uw verhuurder energiezuinige maatregelen treft in uw huurhuis, kunt u dit verzoek bij hem of haar indienen. De verhuurder kan besluiten dit verzoek te honoreren, waarbij vaak een verhoging van de huur vanwege renovatie wordt voorgesteld.

Indien u en de verhuurder overeenstemming bereiken over de uit te voeren energiezuinige aanpassingen, maar niet over de daaropvolgende huurverhoging, dan kunnen zowel u als de verhuurder de Huurcommissie consulteren voor een beoordeling over wat een redelijke huurverhoging is. Dit verzoek kan tot drie maanden na uitvoering van de energiezuinige maatregelen worden ingediend.

Juridische stappen tegen verhuurder voor energiebesparing

Indien uw verhuurder weigert om op uw aanvraag voor het aanbrengen van energiebesparende aanpassingen in te gaan, heeft u de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten om de verhuurder hiertoe te verplichten. Dit betreft maatregelen zoals:

  • Isolatie van het dak, de gevel, en de ramen;
  • Isolatie van de vloer boven de kruipruimte.

Wilt u meer weten over dit onderwerp, stel aan vraag aan advocaten.nl of bel met 0900-advocaten.