Zorgplicht van bank bij uitwinning van zekerheden

Bij de uitwinning van een debiteurenportefeuille geeft de wet geen duidelijke regels wanneer rekening en verantwoording moet worden gevraagd. Het kan tussentijds, maar zal uiterlijk dienen te gebeuren zodra de bank aangeeft, dat zij ‘klaar’ is met haar incassowerkzaamheden. Wacht de andere belanghebbende te lang met het verzoek, dan komt het recht op rekening en verantwoording te vervallen. Indien de bank niet goedschiks tot het afleggen van rekening en verantwoording overgaat, dan dient daartoe een vordering bij de rechtbank te worden ingesteld. Blijkt de bank zich niet behoorlijk van haar taak te hebben gekweten, dan zal zij aansprakelijk zijn voor de schade die daardoor is ontstaan. In relatie tot een borgverstrekker kan dat bijvoorbeeld betekenen dat de borg ontslagen wordt uit diens verplichting.

In bovengenoemd geval kan dat betekenen dat de bank aansprakelijk is indien komt vast te staan dat bij een behoorlijke incasso-inspanning ook de tweede pandhouder betaling had kunnen ontvangen.

juni 2012