Minder lasten en heldere regels bij aanbesteding

Ook kleinere ondernemers krijgen straks een goede en eerlijke kans op overheidsopdrachten, doordat het kabinet redelijke eisen voor aanbesteding opstelt. Ook worden de lasten voor bedrijven verminderd. Dit staat in een wetsvoorstel waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Het wetsvoorstel stelt de volgende regels:

* de eisen die aan opdrachten worden gesteld moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht. Nu kan een aanbestedende dienst met 120 vestigingen in heel Nederland de schoonmaak in één opdracht uitbesteden, waardoor kleine ondernemingen niet kunnen inschrijven. Straks moet de dienst een opdracht zo opstellen dat ook mkb’ers zich kunnen inschrijven op de locaties in hun eigen regio;
* de eisen aan de jaaromzet van de ondernemer moeten in redelijke verhouding staan tot de opdracht.

. . . lees verder op Internet

juli 2010