Zo werkt Advocare

 

Doeltreffende eerstelijns rechtshulp door advocaten. De kortste weg naar de oplossing voor de MKB- ondernemer

Hoe werkt Advocare®?

Advocare® werkt met een netwerk van advocaten. Als abonneehouder hebt u een eigen advocaat, die uw contactpersoon is en in principe al uw vragen beantwoordt. De contacten tussen de abonneehouder en de advocaat lopen rechtstreeks zonder tussenschakel. Zodra u een juridisch probleem hebt zoekt u contact met deze advocaat.

Intake

De intake is informeel en laagdrempelig. Geen formaliteiten zoals het invullen van aanvraagformulieren, het uitwisselen van namen en adressen, registratienummers en ingewikkelde juristentaal. Als abonneehouder stelt u gewoon een vraag aan uw advocaat, per email, fax, brief of telefonisch. Als u hem nog niet persoonlijk kent is dat geen enkel probleem, een afspraak is snel gemaakt. Maar ook zonder een eerste kennismaking gaat uw advocaat gewoon aan de slag. De dienstverlening komt immers op de eerste plaats.     

Analyse

Centraal staat een gedegen dienstverlening aan de ondernemer. Advocare werkt uitsluitend met ervaren advocaten, die praktisch en creatief de oplossing voor uw probleem zoeken. In antwoord op uw vragen kan de advocaat vragen stellen of informatie vragen. Het is mogelijk dat het antwoord een dag of meer in beslag neemt.   

1e- Lijns advies door een advocaat

Uiterlijk binnen 3 dagen hebt u antwoord op uw vraag, maar meeste gevallen geeft de advocaat u telefonisch of per email direct een antwoord. Een advocaat weet bij uitstek de kortste weg in elk juridisch doolhof. Het antwoord is schriftelijk of mondeling, per email of fax, afhankelijk van de omstandigheden.     

Waarom meteen een advocaat

Waarom meteen een advocaat voor een 1e-lijns advies, en geen jurist of deurwaarder? De kennis en ervaring van een advocaat omvat de gehele juridische “keten”, vanaf het juridische advies tot aan het uitvoeren van een uitspraak van de rechter, en van advisering tot onderhandelingen en beoordeling van contracten.     

Nadere juridische (proces)bijstand

Uit het regelmatige contact tussen u en uw advocaat kan blijken dat er direct behoefte bestaat aan een nader uitgebreider advies of rechtshulp. Bijvoorbeeld indien contracten grondig moeten worden beoordeeld, of leveringsvoorwaarden moeten worden opgesteld. Of indien direct moet worden bijgesprongen in een juridische procedure, zoals incasso, of er moet worden gecorrespondeerd of onderhandeld in een geschil met een handelsrelatie.

Indien uw advocaat de kwestie complex inschat of een nauwkeurige bestudering van wet, rechtspraak of literatuur behoeft, dan stelt hij u daarvan direct in kennis. Eerst beoordeelt uw advocaat of zijn bijstand ook echt noodzakelijk is, ter voorkomen van onnodige kosten. Ten aanzien van de verwachte kosten zal de advocaat – voorzover mogelijk – een inschatting maken, en een voorstel doen voor deze dienstverlening, die naadloos aansluit met de 1e- lijns rechtshulp.

Pas indien de werkzaamheden noodzakelijk zijn en u zijn optreden ook wenst, zal de advocaat deze werkzaamheden in rekening brengen. Indien een rechtsbijstandverzekering is afgesloten, zal deze eerst worden benaderd.

Als abonneehouders van Advocare profiteert u van een aanzienlijke korting van 10% op het gebruikelijke uurtarief van de advocaat, indien daadwerkelijk de handen uit de mouwen moeten. Uw advocaat zal deze werkzaamheden verrichten tegen een standaard kantoortarief van ten hoogste € 180,- per uur excl. BTW. Geen andere advocaatkosten zullen in rekening worden gebracht.    

Voorts kunt u gebruik maken van de Advocare fixed-price regeling. Dan  betaalt de abonneehouder  een vast bedrag vooraf voor de gehele verrichting. Zekerheid voor alles.

Voor wie is Advocare toegankelijk?

Het Advocare abonnement staat open voor alle ondernemers uit het midden en kleinbedrijf. Hoewel er geen scherpe grens is te maken tussen MKB ondernemers en grote ondernemingen, leert de ervaring dat MKB-ondernemers de meeste baat hebben bij een dergelijk abonnement.     

Meer vragen of direct aanmelden

Indien u vragen hebt over onze dienstverlening kunt u via email een vraag stellen. Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over Advocare, waar u meteen het antwoord op uw vraag vindt. Voor direct aanmelden klikt u hier.