Schadeplichtige opzegging

Degene die een arbeidsovereenkomst eerder opzegt dan volgens de wettelijke of contractueel overeengekomen opzegtermijn is afgesproken, is schadeplichtig. De wederpartij kan onder andere aanspraak maken op de gefixeerde schadevergoeding. Degene die opzegt, moet niet alleen rekening houden met de geldende opzegtermijn, maar ook met de aanzegdag, de eerste dag van de eerstvolgende loonperiode. Halverwege de maand opzeggen kan dus niet. Degene die verkeerd opzegt, wordt schadeplichtig. De andere partij heeft recht op de volledige schadevergoeding of de gefixeerde schadevergoeding.

De gefixeerde schadevergoeding is gelijk aan het bedrag van het loon voor de tijd dat de arbeidsovereenkomst met inachtneming van een juiste opzegtermijn had behoren voort te duren. Werkelijke schade? Van werkelijke schade behoeft geen sprake te zijn. De werkgever die na twee jaar onafgebroken ziekte van de werknemer na verkregen ontslagvergunning de arbeidsovereenkomst verkeerd opzegde, moest dus de gefixeerde schadevergoeding betalen, ook al genoot de werknemer een WAO-uitkering. Maar ook de werknemer kan fout opzeggen, waarna de werkgever aanspraak kan maken op de gefixeerde schadevergoeding. De kantonrechter in Amsterdam oordeelde kortgeleden dat de werkgever zo’n vordering bij de eindafrekening mag verrekenen met het loon, het vakantiegeld en de vakantiedagen.

december 2002