Ziektewet-uitkering voor voormalig werkloze 55-plussers

Neemt u als werkgever een voormalig werkloze van 55 jaar of ouder in dienst? Dan kunt u in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering aanvragen als deze werknemer ziek wordt. Met deze Compensatieregeling 55+ wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kansen op de arbeidsmarkt vergroten van oudere, langdurig werklozen.
UWV betaalt maximaal twee jaar de Ziektewet-uitkering als de werknemer ziek wordt. Over de eerste dertien weken van de ziekte wordt geen Ziektewet-uitkering uitgekeerd.

. . . lees verder op Internet

november 2009