Zieke werknemer heeft recht op verlofdagen over hele ziekteperiode

In januari 2009 deed het Europese Hof van Justitie de uitspraak dat zieke werknemers recht hebben op vakantiedagen over de hele ziekteperiode. Volgens de Nederlandse wet is dat alleen in de laatste zes maanden van de ziekte zo. Sindsdien is het onduidelijk welke regels er nu van toepassing zijn. Aanpassing van de Nederlandse wet laat nog op zich wachten maar de kantonrechter Utrecht oordeelde recent dat de werkneemster in kwestie inderdaad recht had op de vakantiedagen over de hele ziekteperiode.
De Utrechtse kantonrechter kwam tot dat oordeel via een andere redenering dan het Hof van Justitie. Hij redeneerde dat de werkgever verplicht is om de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen vakantie op te nemen (art. 7:638 BW). De beperking van de opbouw van vakantiedagen tot de laatste zes maanden van de ziekteperiode (zoals dat in artikel 7:635 BW staat) doet daar aan niet af. De werkgever moet dus ook voor zieke werknemers jaarlijkse een minimumperiode aan vakantie vast stellen.
De kantonrechter redeneert verder dat met het toestaan van een beroep op de beperkte opbouw van vakantiedagen een belangrijk beginsel van Europees sociaal recht geschonden zou worden. Omdat de werkneemster in kwestie officieel geen vakantie had genoten, moest de werkgever alsnog alle opgebouwde vakantiedagen uitbetalen.

. . . lees verder op Internet

november 2009