rechtshulp voor Nederlandse expats

 

Woont u in het buitenland en zoekt u een advocaat in Nederland?

Zit u permanent of voor langere tijd in het buitenland, en hebt u in Nederland een advocaat nodig? Advocaten.nl maakt het mogelijk. Cliënten van Advocaten.nl zijn verspreid over alle continenten.

Wij kunnen u als advocaat vertegenwoordigen in en buiten rechte, in een procedure of in onderhandelingen, of gewoon om een juridisch advies te geven over uw situatie of geschil.

Eenvoudig aanmelden via het formulier
Via ons formulier meldt u zich eenvoudig aan voor advies, rechtsbijstand of procesondersteuning. Alle diensten worden verleend door een advocaat.

Persoonlijk gesprek met de advocaat via videolink
Wenst u een persoonlijk videogesprek dan kunt u daarom verzoeken. Communicatie wordt gevoerd via email, fax, telefoon, of een videoverbinding door skype, facetime of whatsapp, wechat, duo, signal  of telegram etc., en op elk moment van de dag. U geeft zelf aan hoe u de communicatie tot stand wenst te brengen. U ontvangt op uw verzoek van ons de noodzakelijke links of nummers.

U kunt ook aangeven welk moment van de dag u de communicatie wenst, rmaar houdt dan rekening met het verschil tussen uw lokale tijd en CET.

Door jarenlange ervaring zijn onze advocaten uitstekend toegerust om Nederlandse expats in een ver buitenland te bedienen. Afstand is geen probleem, zolang u maar over moderne communicatiemiddelen beschikt. En ons secretariaat is tijdens kantooruren altijd telefonisch bereikbaar, en hebben uw dossier altijd bij de hand om vragen te beantwoorden.

Juridisch advies
Via ons intake formulier stelt u uw eerste vraag en legt u uw juridische probleem voor. Wij beantwoorden kosteloos uw vraag. Soms vragen wij meer informatie om een antwoord te kunnen geven. Verschaft u meer informatie, dan kunnen wij uw situatie beter beoordelen, en kunnen we u degelijk adviseren. In dit stadium bent u geen kosten verschuldigd, en de beantwoording verplicht u tot niets. Lees hier meer …

Mocht u nadere rechtsbijstand wensen, dan geven wij een indicatie van de kosten. Pas na schriftelijke acceptatie door u zullen wij u verder rechtsbijstand verlenen. Door middel van een protocol verifiëren wij uw identiteit, en kunnen wij u vertegenwoordigen, ook indien u niet in staat bent om persoonlijk ons kantoor te bezoeken.

Kosteloze rechtsbijstand?
Mogelijk komt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. Meer daarover vindt u hier. Ook voor Nederlandse rechtzoekenden in het buitenland geldt de Wet op de Rechtsbijstand.

Procesbijstand – u wilt een gerechtelijke procedure starten
Voor cliënten in het buitenland is het volgende van belang.
Indien wij u in een procedure vertegenwoordigen, zult u mogelijk op enig moment bericht krijgen dat u in persoon ter zitting dient te verschijnen.

Dat is niet in elke rechtzaak nodig, maar het is wel gebruikelijk in bijvoorbeeld familiezaken. In veel andere zaken kan de rechter verlangen dat u persoonlijk uw stellingen nader toelicht op de rechtbank, zodat de rechter u vragen kan stellen. In elk geval zullen wij u als advocaat ter zitting kunnen vertegenwoordigen, ook indien u zelf niet kunt of wilt verschijnen op de rechtszitting.

Wij onderzoeken vooraf of uw verschijning ter zitting bij de rechtbank nodig zal zijn. Mocht u ter zitting worden opgeroepen, dan zorgen wij dat de zitting samenvalt met een geplande reis of vakantie.
Lees hier meer over vertegenwoordiging in procedures en procesbijstand …

Procesbijstand – u bent opgeroepen om te verschijnen in een procedure
Indien u tijdig uw oproep aan Advocaten.nl zend, kunnen wij u als advocaat in de procedure vertegenwoordigen en voor u een verweer voeren of uw mening kenbaar maken bij de rechtbank. In principe kunnen wij u in elke soort procedure vertegenwoordigen. Als advocaat hebben wij geen schriftelijke machtiging nodig, maar een uitdrukkelijke opdracht aan de advocaat is wel noodzakelijk.  U kunt direct om procesbijstand verzoeken via dit formulier.

In de meeste gevallen is een procedure geheel schriftelijk, zodat persoonlijke verschijning niet nodig is. Ook zal de advocaat in eerste instantie aan de rechtbank een uitstel vragen, teneinde met u te kunnen overleggen over de procedure. Vanzelfsprekend kan dit via email, skype, facetime of whatsapp, wechat, duo, signal  of telegram of telefoon.
Met een eenvoudig protocol kan de advocaat uw identiteit vaststellen om u te kunnen vertegenwoordigen. Meer informatie over deze dienstverlening vindt u hier ….

Wilt u eerst gewoon anoniem en vrijblijvend een juridische vraag stellen, of meer informatie vragen over de dienstverlening van onze advocaten, dan kan dat hier ….