Werkgever mag loonbetaling stoppen bij arbeidsongeschiktheid

Een vlieginstructeur raakt door eigen toedoen arbeidsongeschikt. Want hij is kwaad op zijn werkgever, slaat in blinde woede tegen een muur en breekt zijn hand. De baas houdt zijn loon in. In kort geding geeft de kantonrechter de werkgever gelijk.

Volgens het voorlopig oordeel van de kantonrechter heeft de vlieginstructeur zichzelf in de situatie gebracht dat hij door een fysieke oorzaak, te weten een gebroken middenhandsbeentje, gedurende een periode van vier weken geen productieve arbeid voor de werkgever heeft kunnen verrichten. In het kader van deze kortgedingprocedure sluit de rechter niet uit dat de werknemer bewust roekeloos heeft gehandeld door met zijn hand tegen de muur te slaan. Die handeling ligt in zijn eigen risicosfeer. Hij heeft daarom geen recht op loon gedurende de vier weken die volgens de artsen nodig waren voor het herstel van het middenhandsbeentje.

Nu de bedrijfsarts en het UWV van oordeel waren dat de werknemer ook ná die vier weken nog arbeidsongeschikt was, moet de werkgever het loon vanaf die periode wél betalen. Uitgangspunt van de wet is dat de werknemer bij ziekte recht heeft op doorbetaling van (70%) van zijn loon. Daarop zijn enkele uitzonderingen. Zo heeft de werknemer die zijn eigen genezing belemmert geen recht op loon. Dat geldt ook voor het geval waarin de werknemer weigert passend werk te aanvaarden of weigert zich te onderwerpen aan voorschriften van de bedrijfsarts. Daarnaast volgt uit artikel 7:629 lid 3 onder a BW dat de werknemer wiens ziekte door opzet is veroorzaakt geen recht heeft op doorbetaling van het loon. De toets die daarbij moet worden aangelegd is behoorlijk streng.

Het criterium is dat de werknemer zijn arbeidsongeschiktheid wegens ziekte willens en wetens heeft veroorzaakt. Een blessure door een potje zaalvoetbal valt daar dus niet onder. Een beroep van de werkgever op deze bepaling heeft daarom doorgaans weinig kans van slagen. In dit geval ging het dus anders en mag de werkgever de loonbetaling stoppen gedurende de periode dat de werknemer door eigen, opzettelijk handelen arbeidsongeschikt is.

….. lees verder op internet

april 2010