wat kost een gerechtelijke procedure

Kosten in verband met de incasso van een vordering

Met welke kosten krijgt u te maken indien u voor een openstaande schuld wordt aangesproken? Vaak ontvangt u een overzicht van de bijkomende kosten, dat niet makkelijk te begrijpen is. Ook lijkt het alsof de kosten niet in verhouding staan tot de openstaande schuld. Bij twijfel dient u gewoon het incassobedrijf of deurwaarder te bellen.

De Wet normering buitengerechtelijke incassokosten bepaalt de buitengerechtelijke incassokosten volgens een staffel en stelt ook een maximum bedrag vast, en varieert van als percentage van de schuld van minimaal € 40 tot maximaal € 6.775. Lees hier meer over de incassokosten.

Indien een deurwaarder een vordering incasseert, wordt daarbij vaak ook als schadevergoeding de wettelijke rente gevorderd over de hoofdsom. Die is ook verschuldigd wanneer dat niet vooraf uitdrukkelijke is overeengekomen. Die rente is dan ook bij de wet vastgelegd. Het maakt voor de hoogte van de rente verschil of de hoofdsom verschuldigd is door een consument of door een ondernemer, en de rente wordt periodiek bij wet opnieuw vastgesteld. Lees hier meer over de wettelijke rente.

Indien de deurwaarden een bedrag incasseert nadat tegen u een vonnis is gewezen kunnen ook de procedurekosten in rekening worden gebracht. Ook die kosten zijn aan een minimum en een maximum gebonden, en hangen deels af van de hoogte van de vordering. Lees hier meer over de proceskosten.

In de proceskosten wordt doorgaans ook het griffierecht berekend, die de schuldeiser heeft moeten betalen om en vonnis te verkrijgen. Lees hier meer over de hoogte van dat griffierecht waartoe u veroordeeld kunt worden.

Bent u het niet eens met de wijze waarop een en ander is berekend, dan kunt u altijd een klacht indienen bij deurwaarder of bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarder.

Is er nog geen vonnis tegen u gewezen, dan kunt u ook in de procedure bezwaar maken tegen die berekening. Is er wel een vonnis, laat u dan adviseren door het juridisch loket, om te vernemen of nog in beroep kunt.