Versterking positie van mkb-leveranciers

De Eerste Kamer heeft het initiatiefvoorstel aangenomen over de versterking van de positie van leveranciers uit het mkb. Het initiatiefvoorstel wijzigt de bagatelregeling in de Mededingingswet. Hiermee wordt de onderhandelingspositie van leveranciers met een beperkt marktaandeel versterkt. Door verruiming van de bagatel kunnen kleine leveranciers vaker mededingingsafspraken maken.

Ondernemers met een gezamenlijk marktaandeel van maximaal 10 procent krijgen voortaan de mogelijkheid om mededingingsafspraken te maken. Tot nu toe mochten alleen afspraken gemaakt worden als het gezamenlijke marktaandeel niet hoger was dan 5 procent. Daarnaast wordt de omzetgrens als onderdeel van de bagatelregeling geschrapt.

. . . lees verder op Internet

juli 2010

4