Verbetering vrij verkeer van goederen in EU

Het Europese Parlement heeft nieuwe regels goedgekeurd waardoor de interne markt voor goederen verbetert en bedrijven hun producten eenvoudiger kunnen afzetten op de Europese markt. Naar verwachting treden de regels volgend jaar in werking.
Het wordt makkelijker om goederen waarvoor geen EU-regelgeving geldt te verkopen in het buitenland. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde voedingsmiddelen, meubels, fietsen en edelmetalen. Een EU-lidstaat is meestal al verplicht om producten toe te laten die legaal verkocht worden in een ander EU-land. De toegang wordt vaak echter bemoeilijkt door nationale voorschriften. Met de nieuwe maatregelen hoeven bedrijven niet meer te bewijzen dat hun producten aan de eisen voldoen, maar moeten overheden aantonen dat dit niet zo is. Ook worden er contactpunten opgezet in alle lidstaten, zodat bedrijven goede toegang hebben tot informatie over nationale voorschriften.

. . . lees verder op Internet

april 2008