Veel arbeidsovereenkomsten zitten vol met fouten

Uit recent onderzoek blijkt dat veel arbeidsovereenkomsten slecht zijn afgestemd op de Nederlandse wetgeving. Zo staan er ongeldige regelingen in met betrekking tot vakantiedagen en worden er fouten gemaakt bij de duur van de opzegtermijnen.
De juridische onjuistheden in arbeidsovereenkomsten brengen grote risico’s met zich mee. Soms komen de onjuistheden voort uit onwetendheid, doordat de wetgeving is veranderd.
Een aantal veelvoorkomende fouten betreft:

* een nietig proeftijdbeding;
* verjaringstermijn vakantiedagen;
* tussentijdse opzegmogelijkheid;
* arbeidsvoorwaardenreglementen;
* al dan niet getekende contracten;
* onjuiste opzegtermijn;
* te ruim geformuleerd concurrentiebeding.

. . . lees verder op Internet

april 2009