Vaker automatisch een vergunning bij te laat besluit overheid

Bedrijven en burgers krijgen vaker automatisch een vergunning als de overheid niet binnen de gestelde termijn een beslissing neemt over een vergunningaanvraag. Minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Heemskerk hebben laten weten dit principe, Lex Silencio Positivo (LSP), op meer vergunningen toe te willen passen. LSP past bij de ambitie van het kabinet om de regeldruk voor burgers en bedrijven merkbaar te verminderen.
De uitbreiding heeft vooral betrekking op een aantal kleine vergunningen. De lex silencio gaat bijvoorbeeld gelden voor verschillende ontheffingen van de motorrijtuigenbelasting (onder andere oldtimers, bijzondere voertuigen van bedrijven zoals vuilniswagens en voertuigen die slechts een geringe afstand op de openbare weg afleggen), de exploitatievergunning voor speelautomaten en een aantal vergunningen op het gebied van afvalinzameling.

In december 2008 werd aangekondigd om bij 24 vergunningen LSP toe te passen. Daar komen door het besluit van Hirsch Ballin en Heemskerk nog eens 45 toepassingen bij. Daarnaast worden 45 vergunningstelsels afgeschaft of omgezet in algemene regels.

. . . lees verder op Internet

augustus 2009