Spamverbod en bel-me-niet register per 1 oktober 2009

Per 1 oktober 2009 zijn het verbod om bedrijven spam te sturen en het nieuwe wettelijke Bel-me-niet Register in werking getreden.
Het spamverbod dat sinds 2004 geldt voor consumenten, geldt per 1 oktober ook voor zakelijke ontvangers. U moet vanaf dat moment vooraf toestemming hebben om te mogen communiceren per e-mail. Ook voor uw bestaande adressenbestand is die toestemming verplicht. U mag alleen nog commerciële e-mails en faxen sturen als:

* u vooraf toestemming heeft van de ontvanger. Deze toestemming moet bewust gegeven zijn.
* u ‘gelijksoortige’ producten en diensten aanbiedt aan bestaande klanten;
* u in elke mail de mogelijkheid biedt om verdere toezending te stoppen (opt-out).

Het gaat hier niet alleen om zakelijke e-mail, maar het spamverbod geldt vanaf 1 oktober voor alle elektronische communicatiediensten en -netwerken (inclusief sms, mms en fax). Ontvangers met klachten over zakelijke spam kunnen terecht op www.spamklacht.nl. De OPTA kan waarschuwingen uitdelen en boetes opleggen tot maximaal 450.000 euro.

Minister Heemskerk wijzigde de telecommunicatiewet onlangs op een aantal punten en stelde een wettelijk register in. Dit zogenaamde Bel-me-niet Register (http://www.bel-me-niet.nl/) moet vanaf 1 oktober verplicht door alle telemarketeers worden geraadpleegd voor ze iemand ongevraagd bellen. Telemarketeers mogen geen mensen bellen die staan ingeschreven in het nieuwe register. Bedrijven mogen bestaande klanten nog wel benaderen voor soortgelijke producten. Met het nieuwe wettelijke register moet volgens Heemskerk een einde komen aan de grote en niet afnemende irritatie over ongevraagde telefoontjes.

Naast de instelling van het register is in de wet geregeld dat een telefonische verkoper altijd actief moet vragen of men nogmaals mag bellen en of de consument ingeschreven wil worden in het Bel-me-niet Register. Als de consument dit wil, moet de telemarketeer de inschrijving direct regelen. Consumenten die ingeschreven stonden bij het al bestaande vrijwillige register van de telemarketingbranche (Infofilter) worden overgezet in het nieuwe register en hoeven zich dus niet opnieuw in te schrijven. Het nieuwe register biedt consumenten volgens Hans Leemans (directeur Bel-me-niet) ook de mogelijkheid zich alleen te laten blokkeren voor een bepaalde branche.

. . . lees verder op Internet

. . . lees verder op Internet

oktober 2009