prijsafspraken verboden

Binnenkort zal het Nederlandse mededingingsrecht ingrijpend worden gewijzigd met als gevolg dat veel meer ondernemingen zich van concurrentiebeperkende maatregelen zoals prijsafspraken zullen moeten onthouden. Voor veel ondernemers in het midden -en kleinbedrijf is het terrein van het mededingingsrecht onbekend. Enerzijds komen grote internationale fusies die onderworpen zijn aan het strenge EG-kartelrecht nauwelijks voor in het MKB; anderzijds biedt het nationale recht de ondernemers veel vrijheid. Vandaar dat in het verleden wel werd gesproken over Nederland als kartelparadijs. Hierin gaat binnenkort verandering komen: een nieuwe Mededingingswet is op komst. De oude Wet Economische Mededinging (WEM) ging uit van een misbruikstelsel: concurrentiebeperkingen waren toegestaan totdat kwam vast te staan dat deze misbruik opleverden. De nieuwe Mededingingswet echter gaat uit van het zogenaamde verbodstelsel: concurrentiebeperkingen zijn verboden tenzij ze tot een uitgezonderde categorie behoren of ontheffing is verkregen.

Dat mag een rigoureuze verandering worden genoemd! Aan de nieuwe Mededingingswet ligt het beginsel ten grondslag dat alle vormen van concurrentiebeperking zijn verboden: prijsbinding, afspraken over marktverdeling etc. Desnoods kan de rechter door een belanghebbende worden gevraagd een ondernemer te verbieden zich te gedragen overeenkomstig een verboden concurrentiebeperkende afspraak. Overtredingen van de Mededingingswet zullen leiden tot boetes. Er zijn wel wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld: regelingen waarbij slechts een beperkt aantal ondernemingen zijn betrokken die een beperkte omzet behalen, worden (meestal) niet getroffen door het verbod. Verder kan een ontheffing worden verleend door de Minister. De ondernemer kan van deze ingrijpende verandering nadeel ondervinden, maar er evenzeer voordeel van hebben (aan concurrentiebeperkende afspraken behoeft hij zich niets meer gelegen te laten liggen).

juli 1997