Ook regeling voor zelfstandige in AOW-plan

De regeling waarbij mensen die vroeg zijn gaan werken toch nog op hun 65e AOW krijgen, zal niet alleen gelden voor werknemers, maar ook voor kleine zelfstandigen. Dit staat in een voorontwerp van wet dat minister Donner eind december presenteerde.
De Tweede Kamer had erop aangedrongen dat niet alleen werknemers met een lang arbeidsverleden toch op hun 65e met pensioen kunnen, maar ook de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Donner maakte recent een voorontwerp van wet bekend, dat verband houdt met de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar.
Voor werknemers wordt sinds een aantal jaren goed vastgelegd hoeveel zij werken en hoe lang ze gewerkt hebben. Om voor zelfstandigen te bekijken hoelang ze gewerkt hebben, wordt aangesloten bij gegevens over de zelfstandigenaftrek die bekend zijn bij de Belastingdienst.
Werkgevers moeten personeel dat heel zwaar werk verricht, helpen om hun baan lichter te maken of na dertig jaar regelen dat ze een minder zware baan krijgen. Doen zij dat niet, dan moeten ze ervoor zorgen dat hun werknemers na hun 65e met pensioen kunnen zonder daarvoor zelf de rekening te betalen.

. . . lees verder op Internet

februari 2010