Oneerlijke handelspraktijken aangepakt

Consumenten krijgen betere bescherming tegen misleidende en agressieve handelspraktijken van ondernemingen. Dit blijkt uit een wet die op 15 oktober 2008 in werking is getreden.

In de wet staat wanneer sprake is van een oneerlijke handelspraktijk. Ook is een zwarte lijst opgenomen waarin gedragingen zijn opgenomen die onder alle omstandigheden oneerlijk of agressief zijn.

Als bijvoorbeeld een producent een vertrouwens-, kwaliteits- of ander soortgelijk label gebruikt zonder daarvoor de vereiste toestemming te hebben gekregen, is dat volgens de wet onder alle omstandigheden misleidend. Hetzelfde geldt voor de bewering dat een handelaar of een product door een openbare of particuliere instelling is aanbevolen, erkend of goedgekeurd terwijl dat niet het geval is. Ook wordt aangegeven in welke gevallen onder alle omstandigheden sprake is van agressieve praktijken. Dit gebeurt bijvoorbeeld als op bedrieglijke wijze de indruk wordt gewekt dat de consument al een prijs heeft gewonnen of zal winnen als er in feite geen sprake is van een prijs of een ander soortgelijk voordeel.

Indien sprake is van een overtreding van het verbod op oneerlijke praktijken kan de consument een (civielrechtelijke) procedure aanhangig maken bij de rechter. Daarnaast kunnen de Consumentenautoriteit en de AFM tegen overtredingen optreden via het bestuursrecht onder meer door het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

. . . lees verder op Internet

Oktober 2008