Omscholingsbonus uitgebreid in 2010

Werkgevers kunnen niet alleen een omscholingsbonus opstrijken als ze iemand in dienst nemen die met ontslag wordt bedreigd en voor de nieuwe functie bijgespijkerd moet worden. Vanaf 2010 kunnen nieuwe werkgevers ook voor mensen die nog maar kort werkloos zijn, maximaal vier weken een WW-uitkering hebben genoten, een bonus krijgen als een opleiding of cursus nodig is om het nieuwe personeelslid geschikt te maken.
Dat heeft minister Donner (Sociale Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Het kabinet had de omscholingsbonus ingesteld om werkgevers die nog veel vacatures hebben, zoals in de zorg, te stimuleren om met ontslag bedreigd personeel uit andere sectoren in dienst te nemen. Om werkgevers over de streep te trekken, worden de kosten voor omscholing voor de helft vergoed met een maximum van 2500 euro. Maar vanaf 2010 geldt de omscholingsbonus ook voor nieuwe werknemers die kort werkloos zijn geweest.
Donner gaat voor ‘duurzame inzetbaarheid’ van werknemers. Via scholing en goed loopbaanbeleid kunnen werknemers makkelijker naar ander werk worden begeleid in een sector waar wel vacatures zijn. Want ,,behoud van werkgelegenheid waar geen werk is” biedt volgens de minister geen perspectief.

. . . lees verder op Internet

december 2009