Nieuwe regels voor seizoenarbeiders van buiten EU

De Europese Commissie heeft recent nieuwe regels voorgesteld voor seizoenarbeiders van buiten de EU. Het voorstel heeft als doel dat in de hele EU straks dezelfde procedure wordt gevolgd voor toelating van seizoenarbeiders van buiten de EU. Daarnaast worden in het voorstel ook de rechten van de tijdelijke krachten geregeld.

Met name voor seizoensarbeid in de land- en tuinbouw en het toerisme moeten werkgevers steeds vaker een beroep doen op werkkrachten van buiten de EU. Deze seizoenarbeiders verkeren vaak in een kwetsbare positie. De nieuwe regels moeten het eenvoudiger maken tijdelijke arbeidskrachten van buiten de EU aan te nemen. Er komt een maximale duur van de werkzaamheden van zes maanden voor de hele EU en er zijn bepalingen in het voorstel opgenomen over arbeidsvoorwaarden en het recht op sociale zekerheid.

. . . lees verder op Internet

Oktober 2010