Nieuwe regels over passend werk

De regels over passend werk zijn strenger geworden. Deze regels houden in dat na één jaar aaneengesloten werkloosheid elke baan als passend werk wordt gezien. Ongeacht het opleidingsniveau en ook als het loon lager is dan de uitkering. Mensen met een WW-uitkering die na 1 juli 2008 werkloos zijn geworden, krijgen hier mee te maken.
UWV kan aan de werkloze na een jaar onafgebroken werkloosheid een passend werkaanbod doen, waarbij twee geschikte vacatures worden aangeboden. Dit kan zijn na 12 maanden, maar bijvoorbeeld ook na 13 of 14 maanden werkloosheid.

. . . lees verder op Internet

september 2009