Nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden. Daarmee zijn álle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland wettelijk verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De groep nieuwe inschrijvers beslaat een breed spectrum: eenmanszaken en maatschappen in de land- en tuinbouw en visserij, eenmanszaken en maatschappen in de vrije beroepsgroepen (bijvoorbeeld notarissen en artsen), publiekrechtelijke rechtspersonen zoals ministeries, gemeenten en andere overheidsorganisaties, kerkgenootschappen, straatventers, vestigingen van verenigingen en stichtingen en verenigingen van eigenaars. In totaal wordt het Handelsregister uitgebreid met zo’n 15 procent aan inschrijvingen. Het Handelsregister wordt de basisregistratie van ondernemingen en rechtspersonen in Nederland. De KvK voert de wet uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

De inschrijfplicht geldt vanaf 1 juli 2008, met een overgangstermijn tot en met 31 december 2009 om alle nieuwe inschrijvingen gefaseerd en gemakkelijk te laten verlopen. De Kamer van Koophandel benadert de ondernemers met een brief en een formulier. De nieuwe inschrijver vult de gegevens aan en stuurt het formulier met een kopie van het legitimatiebewijs van de eigenaar, maten of bestuurders terug. Een bezoek aan de Kamer van Koophandel is in principe niet nodig.

. . . lees verder op Internet

Augustus 2008