Nieuwe formule bepaalt schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag

De gerechtshoven Amsterdam, Arnhem, Den Bosch en Leeuwarden hebben met de XYZ-formule een gemeenschappelijk standpunt ingenomen over de berekening van de ontslagvergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag.
In verschillende uitspraken in hoger beroep hebben de gerechtshoven recent de nieuwe XYZ-formule toegepast. Het hof Den Haag hanteert al sinds eind 2008 de kantonrechtersformule minus 30% als standaard.
De XYZ-formule komt als reactie op kritiek vanuit de rechtspraktijk. Juristen konden hun cliënten moeilijk adviseren over de kennelijk onredelijk ontslagprocedure omdat er geen eenduidige richtlijn was voor het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding. Bij een ontbindingsprocedure is dat wel het geval. Daar wordt de kantonrechtersformule gehanteerd om de vergoeding te berekenen. Het hof Den Haag was ook bij het overleg betrokken maar houdt vast aan de eigen lijn omdat er inmiddels een aantal zaken waarin de Haagse formule is toegepast bij de Hoge Raad liggen.
De hoogte van de schadevergoeding wordt bij de XYZ-formule als volgt berekend:
X (aantal ‘gewogen’ dienstjaren) x Y (laatstverdiende maandsalaris) x Z (correctiefactor).
De gewogen dienstjaren worden op dezelfde manier berekend als in de oude kantonrechtersformule. De schadevergoeding bedraagt in principe niet meer dan de verwachte inkomstenderving tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

. . . lees verder op Internet

juli 2009