Nadere informatie over deeltijd-WW

Heeft u als werkgever minder werk door de economische crisis? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van deeltijd-WW. Dit is een tijdelijke regeling waardoor u uw werknemers in dienst kunt houden tijdens deze moeilijke periode. Uw werknemers werken dan tijdelijk minder, zonder dat u ze hoeft te ontslaan. Als de economische situatie verbetert, kunt u uw werknemers weer volledig inzetten. Van 23 juni 2009 tot 20 juli 2009 kon u geen deeltijd-WW aanvragen, maar vanaf 20 juli 2009 kan dat weer. De regeling is met ingang van die datum veranderd.

Deeltijd-WW houdt onder meer in dat u afspraken maakt over:

* urenvermindering: uw werknemers gaan tijdelijk minder werken;
* scholing: uw werknemers kunnen een scholing volgen, of scholing geven;
* detachering: uw werknemers gaan dan tijdelijk bij een andere werkgever werken;
* loonbetaling als uw werknemer geen WW krijgt.

U legt de afspraken vast in een afsprakenovereenkomst. Als u zich niet aan de voorwaarden van deeltijd-WW houdt, moet u aan UWV een vergoeding betalen. Uw werknemers krijgen een uitkering als zij aan de voorwaarden voldoen.
Meer praktische informatie over deeltijd-WW treft u onderstaand aan.

. . . lees verder op Internet

augustus 2009