Mogelijk verlenging deeltijd-WW

Minister Donner zal voor het aflopen van de deeltijd-WW per
1 januari 2010 bekijken of de regeling langer open moet blijven. Dat hangt volgens hem af van het beschikbare budget, de ontwikkeling van de economie en of er duidelijke signalen zijn dat sectoren nog harde klappen te verduren krijgen begin 2010.

Een meerderheid van de Tweede Kamer drong recent tijdens een debat over de deeltijd-WW bij Donner erop aan de sluitingsdatum op te rekken als daarvoor financiële ruimte is. Eerder bleek dat een minder groot beroep wordt gedaan dan verwacht op de WW-steun voor werkgevers die hun personeel tijdens de economische crisis minder willen laten werken. Ook zijn er sectoren, zoals de bouw, waarvan gevreesd wordt dat ze begin 2010 nog flinke tegenvallers te verduren krijgen. Verder zegde de minister toe op te kijken naar moeilijkheden voor kleine winkeliers om aan de regels voor deeltijd-WW te voldoen. Donner erkende dat het voor een productiebedrijf makkelijker is om personeel minder te laten werken en machines uit te zetten als er geen orders zijn, terwijl een winkelier altijd zijn winkel open moeten houden in de hoop dat er klanten binnenkomen.

. . . lees verder op Internet

november 2009