Mkb maakt meer kans op overheidsopdrachten

Kleine ondernemers krijgen meer kans op een overheidsopdracht. Bij aanbestedingen worden minder en heldere regels gesteld, blijkt uit het goedgekeurde wetsvoorstel Aanbesteden. Dit laat het ministerie van Economische Zaken weten. De speerpunten van de nieuwe wet:

* locatie, waardoor mkb’ers bij grote opdrachten kunnen inschrijven op de locaties in hun eigen regio;
* jaaromzet, die moet in verhouding staan tot de opdracht;
* één formulier voor elke aanbesteding in plaats van verschillende.

De nieuwe Aanbestedingswet geldt voor alle overheidsopdrachten, onder en boven de Europese grens.

. . . lees verder op Internet

februari 2010