Minder en heldere regels bij aanbesteden

Door minder en heldere regels te stellen bij het aanbesteden krijgen ook kleinere ondernemers een goede en eerlijke kans op overheidsopdrachten. Aanbestedende diensten mogen geen onredelijke eisen aan het bedrijfsleven stellen bij aanbesteden. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel Aanbesteden waarmee de lastendruk bij bedrijfsleven en overheid met 77 miljoen euro per jaar wordt verminderd.
Per jaar koopt de overheid voor ongeveer 57 miljard euro in. Van dit bedrag wordt 18 miljard euro Europees aanbesteed. Ondernemers maken alleen een goede kans op een opdracht als de eisen die aan opdrachten worden gesteld in verhouding staan tot de opdracht. Zo kan bijvoorbeeld een aanbestedende dienst met 120 vestigingen in heel Nederland de schoonmaak in één opdracht aanbesteden. Dit betekent dat een kleine onderneming hierop nooit kan inschrijven. Met de nieuwe wet moet de aanbestedende dienst zo’n opdracht in principe zo maken, dat MKB’ers kunnen inschrijven op de locaties in hun eigen regio.
De eisen die gesteld worden aan de jaaromzet van de deelnemende ondernemer moeten in verhouding staan tot de opdracht. Zo kon er bijvoorbeeld aan een architectenbureau een eis worden gesteld van een jaaromzet van drie miljoen euro. Door zo’n eis valt ruim 90 procent van de architectenbureaus af. Een dergelijke eis is dus onredelijk en mag niet meer.
De nieuwe Aanbestedingswet geldt voor alle overheidsopdrachten (onder en boven de Europese grens). De grens voor het Europees aanbesteden voor bijvoorbeeld bouwopdrachten ligt op 5,1 miljoen euro. Voor leveringen (bijvoorbeeld inkoop kantoorartikelen) en diensten (bijvoorbeeld inhuren van een onderzoeksbureau) liggen de grenzen voor het Rijk bij 133.000 euro en voor andere overheden en diensten op 206.000 euro.

. . . lees verder op Internet

november 2009