Loonkostensubsidie voor brugbanen

Voor werkgevers is het financieel aantrekkelijker om mensen in dienst te nemen die zijn herbeoordeeld voor de WAO, WAZ of Wajong. Vanaf eind februari 2008 kunnen werkgevers namelijk loonkostensubsidie krijgen. Met deze zogenaamde brugbanen kunnen (gedeeltelijk) arbeidsgeschikten voor wie het moeilijk is om aan het werk te komen, makkelijker een baan vinden.

Werkgevers kunnen een jaar lang een subsidie van 50% van het wettelijk minimumloon ontvangen. In dat geval moet de brugbaan dan wel voor minimaal 1 jaar worden aangeboden.

Gemeenten gebruiken deze subsidie nu al voor bijstandsgerechtigden. In de toekomst komt er ook een vergelijkbare regeling voor langdurig werklozen.

. . . lees verder op Internet

april 2008