Koerswijziging Hof Den Haag bij kennelijk onredelijk ontslag

Het Gerechtshof in Den Haag neemt voortaan de kantonrechtersformule verminderd met 30 procent als uitgangspunt bij ‘kennelijk onredelijke’ ontslagzaken. Recent heeft het Haagse hof in hoger beroep voor het eerst op basis hiervan uitspraak gedaan in zeven zaken.

In al deze, van elkaar verschillende, zaken waarin uitspraak is gedaan hebben de werkgevers met toestemming van de CWI hun werknemers ontslagen. De werknemers hebben van hun vroegere werkgevers een schadevergoeding gevorderd, omdat naar hun mening de gevolgen van het ontslag voor hen te ernstig zijn in vergelijking met het belang dat de werkgevers bij het ontslag hebben.

Het Haagse hof zal voortaan in deze zaken – anders dan in het verleden – de kantonrechtersformule als uitgangspunt nemen. De uitkomst van de berekening volgens deze formule wordt vervolgens verlaagd met 30 procent. Met deze koerswijziging beoogt het hof tegemoet te komen aan de roep om meer duidelijkheid over de beoordeling van kennelijk onredelijk ontslagzaken.

. . . lees verder op Internet

Oktober 2008