Kantonrechters wijzigen formule ontslagvergoeding

Het rekenmodel dat kantonrechters hanteren voor de toekenning van vergoedingen bij de ontbinding van arbeidsovereenkomsten wordt aangepast. Dit heeft de Kring van Kantonrechters eind oktober in Utrecht besloten. Volgens de kantonrechters was de uit 1996 stammende formule toe aan een ‘update’.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

* een andere berekening van de dienstjaren;
* meer aandacht voor de arbeidsmarktpositie van de werknemer en de financiële positie van de werkgever;
* meer maatwerk voor werknemers, die in het zicht van pensionering zijn;
* verduidelijking van de vergoedingsregeling bij korte dienstverbanden.

Volgens de huidige kantonrechtersformule wordt de vergoeding berekend door het aantal dienstjaren te vermenigvuldigen met het bruto maandsalaris en met een factor waarin de bijzondere omstandigheden van het geval zijn uitgedrukt in een cijfer. Daarbij tellen de dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar voor één maandsalaris, van 40 tot 50 jaar voor 1,5 en vanaf 50 jaar voor twee.

De kantonrechters willen dit voor de toekomst verfijnen, waarbij de dienstjaren tot 35 jaar tellen voor 0,5, van 35 tot 45 jaar voor één, van 45 tot 55 jaar voor 1,5 en vanaf 55 jaar voor twee maandsalarissen. Daarmee willen ze aansluiting zoeken bij de verbeterde arbeidsmarktpositie van jongeren, maar met behoud van bescherming van de oudere werknemer.

Verder willen de kantonrechters meer aandacht geven aan bijzondere omstandigheden die nu soms onderbelicht blijven, zoals de arbeidsmarktpositie van werknemers en de financiële positie van de werkgever. Een werknemer die door zijn werkgever in staat is gesteld door cursussen zijn kennis bij te houden en uit te breiden, heeft een steviger positie op de arbeidsmarkt en heeft volgens de kantonrechters minder financiële bescherming nodig dan andere collega’s. En werknemers die werkzaam zijn in een branche met een groot gebrek aan personeel, heeft volgens de rechters minder bescherming nodig dan een werknemer in een sector waarin veel werkloosheid heerst.

Naar verwachting zal vanaf 1 januari 2009 met deze aanbevelingen gewerkt gaan worden.

. . . lees verder op Internet

november 2008