Jong personeel mag langer tijdelijk contract

Heeft u werknemers in dienst die jonger zijn dan 27 jaar? Dan kunt u vaker en langer arbeidscontracten voor bepaalde tijd gebruiken. Voorheen moest u een werknemer onder de 27 jaar na 3 tijdelijke contracten een vast contract aanbieden bij voortzetting van het dienstverband. Dit wordt nu na 4 contracten. De overschrijdingsduur waarbij een contract wordt omgezet naar een vast contract (vanaf het tweede contract) wordt 48 maanden, in plaats van 36 maanden.

Het doel van de wetswijziging is jongeren tijdens de huidige economische crisis langer aan het werk te houden. Het gaat om een tijdelijke wet tot 2012, met de mogelijkheid tot verlenging.

. . . lees verder op Internet

Oktober 2010