Het verloop van de echtscheiding

 

De echtscheiding wordt aangevraagd door verzoekschrift, dat een advocaat aan de rechtbank stuurt. Een advocaat is verplicht. Met de echtscheiding kunnen ook andere (neven) verzoeken worden gedaan die samenhangen met de scheiding.

Nevenvoorziening bij scheiding

Over de volgende zaken kan de rechter een beslissing geven, naast de echtscheiding
•    gezag en omgang met de minderjarige kinderen;
•    alimentatie voor de partner en kinderen
•    verdeling en verrekening van goederen;
•    gebruik van de echtelijke woning;

Het echtscheidingsverzoek

De advocaat dient het verzoek om echtscheiding in bij de rechtbank in het arrondissement waar u of uw partner woont. De Nederlandse rechter is alleen bevoegd om te beslissing indien u beiden Nederlander bent, of een partij in Nederland woont. Woont geen partij in Nederland dan kunt u alleen in Nederland een echtscheiding aanvragen als u beiden Nederlands bent.  terug

De voorlopige voorziening

Een echtscheiding kan lange tijd duren, soms meerdere jaren. In spoedeisende gevallen kunnen partijen een voorlopige voorziening vragen, die zal gelden voor de duur van de echtscheidingsprocedures. Bijvoorbeeld over alimentatie, gebruik van de woning, omgang et cetera.  Ook daarvoor dient de advocaat een verzoek in te dienen bij de rechtbank. Binnen enkele weken na indienen vindt een zitting plaats, net als in een kort geding. Daarna geeft de rechtbank snel een beslissing. link

Eenzijdig of gezamenlijk verzoek

Het verzoekschrift kan door een partij of door partijen gezamenlijk worden ingediend. Tegen een eenzijdig verzoek kan de andere partner hier tegen een verweer indienen Daarvoor dient de partner ook een advocaat in te schakelen. Voor het gezamenlijk verzoek klikt u hier.  terug

Reden voor echtscheiding

De reden voor de echtscheiding is dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Dit is de enige reden die de Nederlandse wet geeft voor echtscheiding. Partijen hoeven dat niet te bewijzen, dit wordt door de rechter aangenomen indien een partij dat stelt. Een verweer daartegen is dus in feite niet mogelijk. Verweer tegen de nevenvorderingen is wel zinvol, indien de andere partner daartegen bezwaar maakt, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de gevorderde alimentatie.  terug

Buitenlands huwelijk, Nederlandse echtscheiding

Als het huwelijk in het buitenland is gesloten kunt u alleen in Nederland scheiden indien het huwelijk in Nederland is ingeschreven. Inschrijving in Nederland kan altijd, ook na jaren van huwelijk. De Nederlandse rechter is dan bevoegd te beslissen. Het betekend niet dat dan altijd het Nederlands recht van toepassing is op de gevolgen van de scheiding.  terug