Handelsnaam: wat kan en wat kan niet?

Een handelsnaam is het visitekaartje van de onderneming. De keuze van een goede naam is dan ook heel belangrijk, maar niet zo eenvoudig als het lijkt. Behalve allerlei praktische zaken (keuze voor eigen persoonsnaam of een speelse fantasienaam) zijn er ook juridische beperkingen.

Zo is het niet toegestaan om een naam te gebruiken die door een ander al wordt gebruikt. De Handelsnaamwet beschermt degene die de naam als eerste voert. De oudste rechthebbende kan bezwaar maken tegen een naam als deze identiek is aan of sterk lijkt op de betreffende naam en verwarring zou kunnen ontstaan bij het publiek.

Mogelijke verwarring
Bij de beoordeling of verwarring zou kunnen ontstaan speelt een aantal aspecten een rol: de branche van beide ondernemingen, de plaats van vestiging, de bekendheid van de oudste naam, etc.

Een goed voorbeeld zijn de problemen van enkele jaren geleden bij het voetbalstadion ArenA. Er bleek een jeugdhotel annex muziekzaal in Amsterdam te bestaan die al jaren onder de naam Arena handelde en die bezwaar maakte tegen de gekozen naam van het stadion. De rechtbank stelde het hotel in het gelijk. Het stadion zal flink in de buidel moeten hebben getast om dit probleem op te lossen.

Ook de Koninklijke PTT kreeg problemen bij de keuze van de naam KPN, doordat het papierbedrijf Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken Bührmann-Tetterode, afgekort KNP BT, verwarring vreesde tussen deze twee namen. De rechter oordeelde in dit geval dat dat wel mee zou vallen. Het is altijd raadzaam om de naam vooraf te laten toetsen door de Kamer van Koophandel. Met een landelijk handelsnaamonderzoek wordt de kans op problemen beperkt. Want het achteraf moeten wijzigen van een naam kan behoorlijk in de papieren lopen door wijziging van visitekaartjes, briefpapier, logo’s, advertenties e.d. Verder mag een naam niet misleidend zijn door bijvoorbeeld een onterechte suggestie te doen over de rechtsvorm of activiteiten van het bedrijf. Ook moet rekening worden gehouden met bestaande merken die gedeponeerd zijn bij het Benelux Merkenbureau in Den Haag of bij het Europese Merkenbureau in Alicante.

februari 2000