Haal het beste uit uw rechtsbijstandverzekering

Second opinion door advocaat op kosten van uw verzekering

  

Een rechtsbijstandverzekering is voor veel MKB ondernemer een noodzaak, maar ook particulieren doen er tegenwoordig goed aan een verzekering voor de kosten van juridische hulp af te sluiten. Gefinancierde rechtshulp wordt steeds duurder en steeds minder advocaten zijn bereid op die voorwaarden rechtshulp te verlenen.

Een belangrijke voorwaarde voor de dekking van de kosten van rechtsbijstand in een individueel geval is dat de verzekeraar eerst dient te beoordelen of het juridische probleem onder de dekking valt.

In veel gevallen wordt de dekking afgewezen, indien de verzekeraar meent dat de procedure niet kansrijk is, of dat het juridische probleem buiten de dekkingsvoorwaarden valt. Weigert de verzekeraar de dekking, dan dient u de kosten zelf te betalen.

Alle polisvoorwaarden bevatten echter de mogelijkheid van een second opinion. In de polisvoorwaarden van iedere rechtsbijstandverzekering geldt een geschillenregeling waarin de second opinion door een externe advocaat geregeld is.
Bent u het niet eens met het juridische oordeel van uw rechtsbijstandverzekeraar, dan kunt u een second opinion bij een advocaat vragen, op kosten van de verzekeraar.

Juristen van de verzekeraar, die niet altijd advocaat zijn, bezitten doorgaans niet de specialistische kennis die een advocaat wel bezit. Een advocaat kan tot een heel ander oordeel komen, en, anders dan de verzekeraar, adviseren dat de kansen in een eventuele procedure wel een kansrijke.

Acht de advocaat dat uw zaak wel kansen biedt, dan volgt de rechtsbijstandverzekeraar doorgaans het oordeel van de advocaat en biedt alsnog de dekking.
U kunt dan de behandeling van uw zaak overlaten aan die advocaat. Sinds invoering van de Europese Richtlijn hierover en een recente uitspraak van het Europese Hof van Justitie hebt u altijd de mogelijkheid zelf uw advocaat te kiezen, en bent u niet verplicht aangewezen op de rechtshulp die de verzekeraar biedt.

Hebt u ook een geschil, maar wil uw verzekeraar niets voor u doen? Laat Advocaten.nl uw second opinion uitbrengen. U kunt eenvoudig het formulier op onze website invullen.