Geschillenregeling voor conflicten tussen aandeelhouders

Aandeelhouders in een B.V. kunnen onderling behoorlijk ruzie maken. Met name in situaties waarin de aandelen gelijkelijk over twee aandeelhouders zijn verdeeld, zullen de stemmen in conflictsituaties al gauw staken, hetgeen ten koste kan gaan van de vennootschap. De wettelijke geschillenregeling beoogt een uitkomst te bieden voor conflicten tussen aandeelhouders.

De gedachte achter de geschillenregeling is dat ruziënde aandeelhouders, die hun conflict niet kunnen oplossen, uit elkaar moeten kunnen. De geschillenregeling biedt daartoe twee mogelijkheden. Zo is het mogelijk dat één van de aandeelhouders de andere partij kan dwingen zijn aandelen aan hem over te dragen (ook wel uitstoting genoemd) of juist de aandelen van de eiser over te nemen (gedwongen uittreding). Dergelijke vorderingen moeten bij de rechtbank worden ingesteld. De rechter zal deskundigen, zoals een onafhankelijke accountant, benoemen die de waarde van de aandelen bepalen. Partijen zijn dan verplicht om de aandelen tegen de vastgestelde prijs te leveren en te aanvaarden.

augustus 1999